back to top
21.5 C
Trikala
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήOpinionsΔύο αστυνομικοί του παρελθόντος σκιαγραφούν το σήμερα

Δύο αστυνομικοί του παρελθόντος σκιαγραφούν το σήμερα

Σχετικά Άρθρα

Ημ/νια:

Tου Νικολάου Ιωάν. Παπαγεωργίου

Ο πρώτος (ο Αστυνομικός Διοικητής της Δημητσάνας, Υπενωμοτάρχης Εμμανουήλ Λαγουδάκης) με εγκύκλιο διαταγή του στις 3 Δεκεμβρίου 1883 εντέλλεται μεταξύ πολλών άλλων και τα παρακάτω:

 • ΑΡΘΡΟΝ 1ον. «…Οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου να εκτελέσωσι την γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχώριας ταύτης κωμοπόλεως (Δημητσάνα).

 • ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Να στερεώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα τυχόν δυνάμενα να προσβάλουσι την δημόσια αιδώ.

 • ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Να θεσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκόντων εμψύχων ζώων και κτηνών διαφόρων καταγωγών γένους και φύσεως ή και ανθρωπογυναίων ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελουμένην ενθάδε πανήγυρι.

 • ΑΡΘΡΟΝ 5ον.Τι νομίζουν πως είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μή εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν κάθαρσιν, καλήν ζύγισιν, αρίστην κυριότητα και να σκευάσουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των σταθμών και των μέτρων προς τα συμφέροντα της υπηρεσίας……..

 • ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Το κλείσιμο των καταστημάτων κανονίζω πλην λεσχών την δύση του ηλίου, των οινοπωλείων την 12ην μεταμεσουχτίου πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωΐαν περί το λυκαυγές, τουτέστιν άμα τη εμφάνίσει του ηλίου εις την γην των αβδηριτών κοινοτήτων κι΄ αυτό γιατί θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν μεγάλη στολή και παρασημοφορία.

 • ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ. Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονοσπόρων, ποδάγρας κ.λ.π.

 • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται εις τας υπ’ εμέ όργανα».

Ο δεύτερος όταν εώρακεν ληστάς την 7ην Απριλίου του 1923 ανέφερε εγγράφως στο τοπικό αστυνομικό τμήμα:

«Λαμπριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά την λίμνην της Δοϊράνης εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε σταθείτε ρε φου..στηδες γ..μώ τον σσσ… σας και απαντησάντων: κ..άστε μας τα αρτίδια, απέδρασαν».

Υποπτεύομαι πως άριστα μας τα είπαν οι δύο αστυνομικοί.

Ερμηνεύοντάς τους διαπιστώνουμε το ενδιαφέρον για:

 • Την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.

 • Των περιορισμό οικόσιτων, κυρίως, ζώων και το δέσιμο κακοποιών στοιχείων δυναμένων να προσβάλουν την δημόσια αιδώ.

 • Τον περιορισμό των πανηγυρτζίδικων συμπεριφορών.

 • Την καταπολέμηση της ακρίβειας.

 • Την ευπρεπή παρουσία τιτλούχων και ενδεδυμένων ανάλογα με την περίπτωση (όχι κάζουαλ με τα χέρια στις τσέπες ή με συνοδεία σκύλων).

 • Την πίστη τους στη δύναμη του θεού.

 • Την απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων και την τιμωρία των πάσης φύσεως παρανόμων.

Και ενώ τα προαναφερόμενα καθώς και σωρεία άλλων προβλημάτων πολύ πιο σοβαρών, παραμένουν άλυτα, εμείς απλώς διάγωμεν, αναμένοντες “το μάννα εξ ουρανού”.

Ακόμα και όταν έχουμε δίκαιο δεν το βρίσκουμε γιατί εφαρμόζεται εκείνο το άρθρο του νόμου που λέει πως το δίκαιο είναι με το μέρος του ισχυρού, του ληστή, του ψεύτη, του δραπέτη, του ρίψασπι κ.τ.λ.

Μεγάρχη 28 Μαΐου 2024

1. Πηγές: α) Βιβλιοθήκη της Δημητσάνας.

β) Εφημερίδα το ποντίκι.

2. Οιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και καταστάσεις ΔΕΝ είναι τυχαία.

Ροή Ειδήσεων

geogreen
tsililis