Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Χρήστος Παναγιώτου».