Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές διαλέξεις από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2023-24,σε σχολικές μονάδες και δομές-φορείς της Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως και τον Ιούνιο του 2024,αστυνομικοί διαφόρων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, προέβησαν σε συνολικά -380- ενημερωτικές διαλέξεις με ποικίλη θεματολογία, τις οποίες παρακολούθησαν, κατά περίπτωση, συνολικά -21.564- ατόμων(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί κ.λπ.).

Ειδικότερα, ως προς τις προαναφερόμενες διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν:

 • -109- στη Λάρισα,
 • -119- στη Μαγνησία,
 • -110- στα Τρίκαλα &
 • -42- στην Καρδίτσα.

Οι θεματολογίες διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το κοινό, ενώ κύριοι άξονες των θεμάτων που αναπτύχθηκαν, κατά περίπτωση, ήταν, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 • η κυκλοφοριακή αγωγή και συμβουλές οδικής ασφάλειας,
 • η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο,
 • ο σχολικός εκφοβισμός,
 • γενικές συμβουλές για ανήλικους,
 • θέματα ενδοοικογενειακής βίας,
 • τα ναρκωτικά,
 • το επάγγελμα του αστυνομικού, ο ρόλος του στην κοινωνία, ενημέρωση σχετικά με τις Αστυνομικές Σχολές κ.ά.

Έχοντας ως βασική εστίαση την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των μαθητών, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε ανάλογες δράσεις και στο μέλλον.