Αρχική Πόλη & Περιφέρεια Περιφέρεια Θεσσαλίας: 100 άτομα έλαβαν συμβουλές για εύρεση εργασίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GeGS

Περιφέρεια Θεσσαλίας: 100 άτομα έλαβαν συμβουλές για εύρεση εργασίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GeGS

0
Περιφέρεια Θεσσαλίας: 100 άτομα έλαβαν συμβουλές για εύρεση εργασίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GeGS

H Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει στο Συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ως εταίρος για την υλοποίηση του τριετούς έργου GeGS – Good e-Guidance Stories στην περιοχή της Θεσσαλίας, που αφορά την παροχή εξειδικευμένης σύγχρονης ψηφιακής συμβουλευτικής για την εύρεση εργασίας.

Εκπροσωπώντας τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς οργανισμούς, η σύμπραξη GeGS αποτελείται από 12 οργανισμούς από έξι ευρωπαϊκές χώρες.
Στρατηγικά επικεφαλής του έργου είναι η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας στην Ιταλία, ενώ συμμετέχουν η Διοίκηση της Γερουσίας για την Ενσωμάτωση, την Εργασία και τις Κοινωνικές Υποθέσεις στο Βερολίνο της Γερμανίας και η Περιφέρεια της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. Κάθε περιφερειακός φορέας συνδυάζεται με καταξιωμένους τοπικούς παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης/απασχόλησης, οι οποίοι προσφέρουν άμεσα την εμπειρία τους, εργαζόμενοι με τις ομάδες-στόχους του έργου όπως είναι οι Jobiri, MetropolisNet, Ballydum Job Center, Eurocircle- Europe Direct, Rinova London, οι οποίοι προσφέρουν καινοτόμο τεχνογνωσία στην IAG και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Το έργο GeGS και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ως στόχο την ανταπόκριση στην αναδυόμενη ανάγκη εκσυγχρονισμού των τομέων της πληροφόρησης, της συμβουλευτικής και του προσανατολισμού, καθώς και την εύρεση λύσεων σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που εφαρμόζει η πλατφόρμα JOBIRI, o πρώτος έξυπνος ψηφιακός σύμβουλος σταδιοδρομίας για όσους αναζητούν εργασία.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου την Τρίτη 9.1.2024 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με σκοπό την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών σχετικά με την πορεία των ενεργειών ως σήμερα και την προετοιμασία του τελικού συνεδρίου του έργου που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο 28-30 Μάϊου 2024.
Παρουσιάστηκε η πορεία της πιλοτικής εφαρμογής του έργου στις χώρες Ιταλία, Γερμανία & Ελλάδα και ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα ο οποίος ανέρχεται στους 350 συνολικά, 100 στην Περιφέρεια. Οι συμμετέχοντες εγγράφηκαν στην διαδικτυακή πλατφόρμα συμβουλευτικής www.jobiri.com στην οποία δημιούργησαν δωρεάν το βιογραφικό τους, χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία συμβουλευτικής και ενημερώθηκαν για όλες τις διαθέσιμες αγγελίες, που υπάρχουν στην περιοχή της Θεσσαλίας, στις οποίες είχαν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση απευθείας από την πλατφόρμα. Επιπλέον, καθοδηγήθηκαν από εξειδικευμένους συμβούλους σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία και καταρτίστηκε ένα επαγγελματικό σχέδιο δράσης (action plan).

Επεκτάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πιλοτικής εφαρμογής μέχρι 31.3.2024 και του συνολικού έργου μέχρι 30.6.2024 και μπορεί όποιος επιθυμεί να συμμετέχει δωρεάν.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://goodeguidance.eu/el/ έχουν δημοσιευτεί όλα τα αποτελέσματα και οι εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα για τις ανάγκες του προγράμματος, καθώς επίσης στα κοινωνικά δίκτυα του κάθε εταίρου έχει αναπαραχθεί το υλικό που δημιουργήθηκε για αυτές τις ανάγκες.

facebook : https://www.facebook.com/GOODEGUIDANCE
linkedin : https://www.linkedin.com/company/good-e-guidance-stories
twitter: https://twitter.com/i/flow/single_sign_on
youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO4XiQUTSvNehrcBie3f85w/playlists?view=50&sort=dd&s
helf_id=2

Αναμένεται να διοργανωθεί εργαστήριο πρακτικής πολιτικής (Policy practice workshop) σχετικά με το συγκεκριμένο έργο στην Λάρισα και στην Σαρδηνία έως τέλη Φεβρουαρίου. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, θα συναντηθούν τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είτε ως σύμβουλοι είτε ως συμβουλευομένοι και στελέχη του κλάδου των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και εύρεση εργασίας, όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται από ένα σύμβουλο-πχ να είναι ενήμερος, εχέμυθος, ειλικρινής, καταρτισμένος, έμπειρος κ.α.- και οι καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από άλλα κράτη, προκειμένου να εφαρμοστούν στην περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σημαντικές αλλαγές εφαρμόστηκαν στην πλατφόρμα του προγράμματος για να διευκολύνουν τις ανάγκες του τελικού χρήστη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο τηλ. 2413506 239, 359.